Hoofdverpleegkundige afdeling bewoners met dementie 

Hoofdverpleegkundige is Mw Sabine Ginneberge

Ze is bereikbaar via het hoofdnummer 09 373 63 99 of 

via email : ginneberges@stvincentius.zkj.be

Lees hier onze intentieverklaring betreffende de zorg aan personen met dementie

Afdeling 0 is een afdeling met specifieke aanpassingen om tegemoet te komen aan de noden en wensen van bewoners met dementie.

Het gaat om een gesloten afdeling waarbinnen gewerkt wordt met een holistische visie.

Dit is een persoonsgerichte benadering met oog voor de totale mens. Niet alleen het lichamelijke telt, ook psychisch en sociaal welzijn is belangrijk.

Er wordt gewerkt in leefgroepen waar de huislijkheid wordt nagestreefd, zelfstandigheid gestimuleerd en ondersteuning wordt gegeven waar nodig. Bewoners verblijven in een omgeving waar geborgenheid en veiligheid geboden wordt.

Gedurende de week worden er in de voor- en namiddag aangepaste activiteiten aangeboden aan de bewoners. Deze activiteiten worden begeleidt door de leefmoeders, de animator of de ergotherapeut. Dit zijn zowel individuele als groepsactiviteiten.

Bewoners worden zoveel mogelijk gestimuleerd om actief of passief deel te nemen aan een activiteit. Er zijn weinig regels, er is keuzevrijheid, familie is altijd welkom. Er zijn geen verplichtingen tot deelname.

De dagstructuur geeft houvast en herkenning, de maaltijden zijn de ankerpunten.

Bewoners en familie krijgen ruim de tijd om te wennen aan de nieuwe leefomgeving, medewerkers op de dienst staan voor open communicatie en zoeken graag samen naar de meest ideale leef- en woonomstandigheden waar alle betrokken partijen zich kunnen in vinden.

Het doel van de persoonsgerichte zorg is om het unieke van elke mens te zien.
 

Leven is een voortdurend proces van leren, afleren, opnieuw leren, en compenseren van wat we niet weten.

Er wordt vertrokken vanuit het idee dat er een binnenwereld is met individuele karakteristieken en levenservaringen.

Men kijkt naar de lichaamshouding, mimiek, ademhaling, spanning, beweeglijkheid, stem, oogcontact, … om eventueel probleemgedrag met de poging tot communiceren te kunnen onderscheiden.

Zo krijgen de gedragingen van de persoon een betekenis, worden ze interpreteerbaar en kunnen ze begrepen worden.

Indien de bewoner er niet zelf uitkomt om om te gaan met gevoelens zoals angst, machteloosheid, hulpeloosheid, woede, verdriet en zo ‘verkeerde’ gedragingen toont, kan er hulp geboden worden aan de hand van individuele activiteiten.

Deze kunnen zijn:

  • Ademhalingsoefeningen

Aan de hand van ludieke activiteiten

  • Ontspanningsoefeningen

Aan de hand van relaxerende teksten

Massages

  • Oefeningen die het ‘hier en nu’ benadrukken

         Geur, smaak, geluid benoemen

         Aardingsoefeningen

Vb, wandelen, staan, op blote voeten door nat gras lopen, …

Kracht, rust en zekerheid komen voort uit deze activiteiten

  • Gesprekken