De cupcake-actie was een succes! 

Stichting Alzheimer Onderzoek lanceerde in september 2018 haar 3e Cupcake-actie.

Wij aarzelden niet en namen vol enthousiasme deel aan deze actie!

In september geurde het hier in huis verscheidene keren naar lekkere, vers gebakken cupcakes. 

Deze cupcakes werden voorzien van een leuke topping en nadien te koop aangeboden.

Dank aan eenieder die vol enthousiasme aan deze actie heeft meegewerkt !
Alsook een welgemeende 'dankjewel' aan de mensen die onze cupcakes gekocht hebben. 
Door elk van jullie kende het initiatief een reuze succes!

Onze opbrengst werd intussen doorgestort naar Stichting Alzheimer Onderzoek.
Na 2 fantastische edities (opbrengsten 2016 en 2017 resp. €40000 en €96000) duimen we alvast dat dit bedrag dit jaar overschreden is..