Het woonzorgcentrum kan reeds jarenlang een beroep doen op vele vrijwilligers. Deze mensen zetten zich onbaatzuchtig in voor onze voorziening. Hierdoor kan de animatieploeg van Sint-Jozef heel wat grote activiteiten organiseren waar veel helpende handen voor nodig zijn.

Een aantal vrijwilligers doet liever individueel werk, zoals een praatje slaan op de kamer van de bewoner, begeleiding van kleine activiteiten, voorbereidende hulp, een boodschap doen met een bewoner, vervoer voor het dagcentrum, ziekenhuisbezoek, ...

Wij bieden:
- Opname in een enthousiaste vriendengroep van vrijwilligers.
- Vorming over relevante thema's (privacy, hoe omgaan met bewoners met dementie, ...)
- Een familiale en gezellige werksfeer, met ruimte voor inspraak en overleg.
- Begeleiding en ondersteuning door de coördinator en een prettige omgang met de medewerkers
  van het wzc.
- Een risicoverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, analoog met de medewerkers.
- De vrijwilligers krijgen een jaarlijkse studienamiddag en een feest aangeboden, als dank voor hun
  inzet en engagement in het woonzorgcentrum.

Het wzc Sint-Jozef is altijd op zoek naar vrijwilligers die het leven van de bewoners kunnen verrijken.

Heb je interesse, aarzel dan niet om contact op te nemen met Céleste Hendrickx, coördinator van de vrijwilligerswerking via tel 09/341.91.42 of mail naar anima@stjozef.zkj.be .