WZC Sint-Eligius 

De directie, het verplegend personeel, de vrijwilligers en alle medewerkers heten u van harte welkom op de website van
WOONZORGCENTRUM SINT-ELIGIUS (WZC).

Het woonzorgcentrum (WZC) St.-Eligius behoort tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Het centrum is al  sinds 1869 als ouderenzorgvoorziening werkzaam in Zeveneken. In het spoor van wat vele religieuzen ons voor deden, willen we hun traditie verder zetten. Een waardegedreven zorg- en dienstverlening vanuit de christelijke identiteit is ons uitgangspunt.

 

 

 

 

 

 

Het woonzorgcentrum St.-Eligius biedt een waaier van woonzorgvormen aan:

Rusthuis (ROB/RVT) : 135 woongelegenheden.
De zorg is er voornamelijk gericht naar zwaar zorgbehoevende ouderen en is ook uitgebouwd met een afdeling voor personen met dementie.
Centrum voor Kortverblijf (KV) : 10 plaatsen.
Crisisopvang voor personen met dementie.
Dagverzorgingscentrum (DVC) : plaats voor 15 personen met dementie.
Assistentiewoningen type Inleunflats : 6 flats voor partners waarvan één persoon met dementie.
Assistentiewoningen  : 24 flats.
 

Voor de woonomgeving, de dienst- en zorgverlening betrachten we een hoge kwaliteitsstandaard. We zorgen er voor onze gebouwen voortdurend aan te passen (nieuwbouw, herconditionering, grote onderhoudswerken en opfrissing). Voor de dienst- en zorgverlening wordt een multidisciplinair team van ongeveer 120 gemotiveerde medewerkers ingezet.

Een zeer gevarieerde en rolstoeltoegankelijke tuin met bloemperken, dierenpark, bos, tuinkapel, rustbanken, cafetaria-terras,… is een echte verademing en nodigt bewoners en bezoekers uit.