Kortverblijf 

Soms kunnen er situaties ontstaan waardoor thuis blijven 'tijdelijk'  niet mogelijk is:

een ziekenhuisopname wordt gevolgd door een langdurige herstelperiode
kinderen of buren waar men op rekent, willen wel eens met vakantie
af en toe wilt u zelf even de teugels loslaten en u laten verzorgen
crisissituatie thuis

In het Centrum voor Kortverblijf St.-Eligius stellen we hiervoor 10 woongelegenheden ter beschikking.  De zorg voor bewoners in kortverblijf verloopt geïntegreerd met de rusthuis/RVT-functie. We bieden dan ook kortverblijf aan op elke afdeling, ook specifiek voor personen met dementie.

Hou rekening met de wettelijk vastgelegde grenzen: maximum 60 opeenvolgende dagen, 90 dagen op jaarbasis.

 

Sommige mutualiteiten geven een teruggave van een gedeelte van de ligdagprijs, neem hiervoor contact op met hun sociale dienst.

Prijs: (klik hier voor details prijzen)

Zoekt u een vrije plaats : Telefoon opnamedienst 09 353 93 83