Meer nieuws 

Mededeling van de Raad van Bestuur 

Om de huidige en toekomstige uitdagingen in de ouderensector nog beter het hoofd te kunnen bieden heeft de Raad van Bestuur van de vzw Zorg-Saam ZKJ besloten de huidige beleidsstructuur van de organisatie te versterken.  De Raad heeft een van zijn leden, mevrouw Dominique Roodhooft, met ingang van 1 november benoemd tot gedelegeerd bestuurder.  Als huidig consultant in de zorgsector beschikt zij over de gepaste kennis en ervaring.  De heer Wim Beelen die als algemeen directeur mede aan de basis ligt van de succesvolle groei van Zorg-Saam in de voorbije jaren, wordt vanaf die datum financieel groepsdirecteur.  Samen zullen zij het toekomstig Directiecomité van de vzw Zorg-Saam ZKJ vormen.  De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat beiden een effectief team zullen vormen dat de toekomst van Zorg-Saam verder zal verzekeren. 

 

Oostakker, 1 november 2018

Namens Philippe Verly, voorzitter vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu