header 097a7894test.jpg

Centrum voor kortverblijf woongelegenheden 

We beschikken over 7 plaatsen kortverblijf, verspreid over de afdelingen. Op deze manier kunnen we ook onze kortverblijvers aangepaste zorg en begeleiding bieden.

U kan bij ons terecht voor een periode van minimum 1 week tot maximum 90 dagen per kalenderjaar (waarvan maximum 60 dagen aaneensluitend) om even tot rust te komen na een ziekteperiode, ziekenhuisopname of om te revalideren. Op die manier kan ook uw mantelzorger er even tussenuit.