Giften 

Wij richten ons tot u met de vraag om de vzw Lisanga te steunen met een gift voor één van de projecten in de regio Inongo. De vzw Lisanga coördineert de projecten, garandeert dat de gelden integraal aan de projecten besteed worden. Stortingen kunnen gebeuren op volgend rekeningnummer:

vzw Lisanga
Onze Lieve Vrouwstraat 23
9041 Gent - Oostakker
IBAN: BE41 4460 2504 2110
BIC: KREDBEBB

Gelieve bij de storting uw naam, voornaam, adres en 'gift' als mededeling te vermelden.

De vzw Lisanga is tot eind 2018 erkend om fiscale attesten uit te schrijven voor giften van privé personen.

Het duolegaat: een duolegaat is een schenking per testament van roerende en/of onroerende goederen aan een of meerdere personen en tegelijkertijd aan een erkende vzw zoals vzw Lisanga. Deze techniek van het duolegaat zal uw vriend(in) of nichtje evenveel (of zelfs meer) krijgen, terwijl u toch een goed doel steunt. Deze techniek voorziet dat in dit geval vzw Lisanga de erfenisrechten van de persoon die de schenking krijgt zal betalen. Indien deze bestemd is voor een verre verwant of een vriend, dan zal die normaal gezien veel successierechten moeten betalen (tot 65%). vzw Lisanga als vzw betaalt slechts 8,8%.

3 voorwaarden:

er moet een testament opgesteld zijn
er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen
er moet een tweede legaat zijn te voordele van een erkende organisatie (zoals vzw Lisanga) die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen.

WIN-WIN: dankzij de techniek van het duolegaat zal uw vriend(in), neef of nichtje evenveel of zelfs meer krijgen, terwijl u ondertussen ook de projecten van vzw Lisanga steunt!

UW GIFT KOMT INTEGRAAL TERECHT!

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Zuster Godelieve Verstraeten, Kempische Steenweg 408, 3500 Hasselt.
Telefoon: 011 26 95 03.
Geert Laleman, voorzitter vzw Lisanga
E-mail: info@lisanga.zkj.be

Maatschappelijke zetel vzw:

Onze Lieve Vrouwstraat 23 - 9041 Gent - Oostakker
Tel: 09 235 28 12
Fax: 09 223 05 44

Facebook: http://www.facebook.com/VzwLisangaZkj

Fiscaal attest 

Fiscaal attest vzw Lisanga
 
De vzw Lisanga is tot eind 2018 erkend als instelling om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Concreet betekent dit dat wij fiscale attesten kunnen uitschrijven voor giften door privé personen van minimum € 40 per jaar. Dit mag verdeeld zijn over meerdere stortingen.
Voor eind februari 2016 ontvangt u van ons een fiscaal attest dat u kunt toevoegen aan uw belastingsaangifte voor het inkomstenjaar 2015. Een deel van uw gift kan u via de belastingen recupereren door middel van een belastingsvermindering.