Zorgvormen

Nieuws & tips

Chris Lomme op bezoek in WZC Sint-Jozef in Assenede!

Augustus '18: “Kneutels smaken nog beter dan vroeger”
Televisiekok serveert bewoners lekkernij uit oude tijd.

WZC de lichtervelde met 'dementie in de verf' in de krant!

September '18: Een tentoonstelling met kunstwerken van bewoners met dementie. 'Dementie in de verf'
zet de groeiende zorg voor de aandoening in de kijker.    

Optreden contactkoor WZC Onderdale zaterdag 22 september 2018 in Ursel 

September '18: In het kader van de werelddag dementie treedt het contactkoor
van WZC Onderdale op in de kerk van Ursel, we nodigen iedereen van harte uit…

Woonzorgcentra

WZC Sint-Jozef te Wetteren vervoegt onze groep 

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat heden het WZC Sint-Jozef te Wetteren onze groep heeft vervoegd, samen met het kinderdagverblijf Sint Jozef.  Beide  instellingen zijn gegroeid vanuit de Congregatie Zusters Apostolinnen te Wetteren.  Het WZC is erkend voor 122 woongelegenheden waarvan 75 RVT en er zijn 33 erkende assistentiewoningen.  Het kinderdagverblijf heeft 100 vergunde kinderopvangplaatsen groepsopvang  en 61 opvangplaatsen.

Wij verwelkomen de directie en alle medewerkers van het WZC Sint-Jozef en het kinderdagverblijf in onze Groep en kijken er naar uit om met hen te kunnen samenwerken in een harmonisch en efficiënt geheel. 

Deze toetredingen betekenen een gevoelige versterking van onze groep Zorg-Saam.  Met Wetteren erbij worden we een groep met meer dan 2.500 woongelegenheden over de diverse woonvormen heen.

De Raad van Bestuur

       
 
     

 

zorgsaam@zorg-saam.zkj.be

meer informatie >>