Voor u zorgen is onze grootste zorg... 

Bent u van plan om al een kamer te reserveren uit voorzorg of doet een dringende opname zich voor; dan kan u alvast telefonisch contact opnemen.
Wij hebben een dringende en een niet-dringende wachtlijst.
Hou er wel rekening mee dat, bij een mogelijke opname, de graad van zorgbehoevendheid mee bepalend is. Met andere woorden, iemand die meer zorgen nodig heeft, zal voorrang krijgen op iemand die nog zelfredzaam is.
Voor meer inlichtingen hieromtrent, aarzel niet om contact op te nemen Marijke Tijskens, verantwoordelijke opname, tijskensm@immadi.zkj.be  tel. 011.26.95.07