Vriendelijkheid en aanwezigheid. 

Zorg gaat verder dan louter het lichamelijke en het medische. Ze draagt zorg voor de hele persoon en speelt in op wat de bewoner, de familie en vrienden beleven.

'Er zijn' op elk moment van de dag: 24 uur op 24 op iemand kunnen rekenen. Een veilig en vertrouwvol gevoel bieden aan de bewoners.
Aandacht geven aan moeilijke momenten, aan weemoed en verdriet behoort eveneens tot onze zorgopdracht.
Deze dingen zijn minstens even belangrijk als de medische zorg die de bewoners krijgen. Want zeg nu zelf: "Een vriendelijke lach, een welgemeende handdruk, een luisterend oor. Wat doen ze ieder mens toch deugd!"