Netwerken opdat alleenstaande organisaties ook vandaag succesvol blijven... 

Vanuit de ruimere samenleving komen er nieuwe uitdagingen op ons af, denken we maar aan de toenemende vergrijzing, maar ook de druk op de pensioenen, het discours van langer werken, de multiculturele samenleving, de snelheid waarmee de nieuwe kennis ontstaat, de technologische evoluties, de toenemende mondigheid van klanten, enz.  De zorgorganisaties zullen zich anders en slim moeten organiseren willen ze blijvende oases zijn van woonomgevingen waar ouderen zich  goed voelen.  Ze zullen kennis en vaardigheden moeten delen, willen ze kwalitatieve en innoverende voorzieningen uitbouwen.

Via netwerking kunnen ze samen condities scheppen die
- de arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers aangenamer en uitdagender maken
 - ruimte geven aan talent, passie, competentie en ondernemingszin.