Activiteiten 

Ieder mens wil graag gelukkig en zinvol leven.

Ons woonzorgcentrum tracht de zelfredzaamheid van de bewoners te behouden, te bevorderen of te herstellen door het stimuleren en organiseren van activiteiten van het dagelijks leven.

Een zinvolle dagbesteding maakt eveneens deel uit van het activeren en stimuleren van onze bewoners. Maar ook het plezier en het sociale contact staan hierbij centraal.