• Home

Zorgvormen

Nieuws & tips

Kerst- en nieuwjaarswens

December '18: Kerst is de periode van terug te blikken maar ook van vooruitkijken naar de toekomst. Wij willen ons in 2019 opnieuw inzetten samen met onze medewerkers en vrijwilligers om onze bewoners een warme leefomgeving aan te bieden.

Inspiratie- en brainstormsessie met als topic "een slimme zorgomgeving'

December '18: Tijdens deze sessie gingen we dieper in hoe technologie en zorgcommunicatie ons ten dienste kunnen staan. De doelstelling was om stil te staan bij concrete problemen die zich voordoen op de werkvloer.   

Ons Zomerheem krijgt 3008 kaartjes uit alle hoeken van de wereld! 

December '18: In het kader van de seniorenweek had elke afdeling een uitdaging
gekregen, een grote 'wedden dat'. De uitdaging van Horizon 2 haalde de media…

WZC Sint-Jozef te Wetteren vervoegt onze groep 

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat heden het WZC Sint-Jozef te Wetteren onze groep heeft vervoegd, samen met het kinderdagverblijf Sint Jozef.  Beide  instellingen zijn gegroeid vanuit de Congregatie Zusters Apostolinnen te Wetteren.  Het WZC is erkend voor 122 woongelegenheden waarvan 75 RVT en er zijn 33 erkende assistentiewoningen.  Het kinderdagverblijf heeft 100 vergunde kinderopvangplaatsen groepsopvang  en 61 opvangplaatsen.

Wij verwelkomen de directie en alle medewerkers van het WZC Sint-Jozef en het kinderdagverblijf in onze Groep en kijken er naar uit om met hen te kunnen samenwerken in een harmonisch en efficiënt geheel. 

Deze toetredingen betekenen een gevoelige versterking van onze groep Zorg-Saam.  Met Wetteren erbij worden we een groep met meer dan 2.500 woongelegenheden over de diverse woonvormen heen.

De Raad van Bestuur

       
 
     

 

zorgsaam@zorg-saam.zkj.be

meer informatie >>