• Home

Zorgvormen

Nieuws & tips

Een inspirerend World Café over Personeelsbeleid binnen Zorg-Saam!

April '18: Met 100 medewerkers uit de zorg, onderhoud, keukens, technische diensten, administratie,... werd er gebrainstormd over de visie op ons personeelsbeleid voor de toekomst. Als afsluiter konden we genieten van een hapje en een drankje.

Vrijwilligers halen de krant!

Juni '18: Twee vrijwilligers van WZC Sint-Vincentius doen hun verhaal in De Standaard.  
Ze zetten zich specifiek in voor onze paliatieve bewoners.           

Voetbaltornooi op zaterdag 05 mei 2018 in Ursel 

Mei '18: Gezien het enthousiasme van vorig jaar, de collegiale sfeer en de spannende 
matchen organiseert WZC Onderdale dit jaar opnieuw een tornooi ten voordele van lisanga…

WZC Sint-Jozef te Wetteren vervoegt onze groep 

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat heden het WZC Sint-Jozef te Wetteren onze groep heeft vervoegd, samen met het kinderdagverblijf Sint Jozef.  Beide  instellingen zijn gegroeid vanuit de Congregatie Zusters Apostolinnen te Wetteren.  Het WZC is erkend voor 122 woongelegenheden waarvan 75 RVT en er zijn 33 erkende assistentiewoningen.  Het kinderdagverblijf heeft 100 vergunde kinderopvangplaatsen groepsopvang  en 61 opvangplaatsen.

Wij verwelkomen de directie en alle medewerkers van het WZC Sint-Jozef en het kinderdagverblijf in onze Groep en kijken er naar uit om met hen te kunnen samenwerken in een harmonisch en efficiënt geheel. 

Deze toetredingen betekenen een gevoelige versterking van onze groep Zorg-Saam.  Met Wetteren erbij worden we een groep met meer dan 2.500 woongelegenheden over de diverse woonvormen heen.

De Raad van Bestuur

       
 
     

 

zorgsaam@zorg-saam.zkj.be

meer informatie >>